Regler och Vilkor

Vi på bingobonus24.se erbjuder dig som besökare guider och information om diverse olika spel om pengar online. Vi tjänar pengar på det faktum att du besöker de webbplatser som vi rekommenderar och reklam som dyker upp på vår webbplats. Vi länkar endast webbplatser som vi vet är pålitliga. Du måste godkänna våra villkor för att besöka denna webbplats och vi rekommenderar att du läser igenom dem noggrant. Vår sekretess- och cookiepolicy innehåller dessutom information om hur vi behandlar dina personliga uppgifter.

Innehållet på vår webbplats

Det innehåll som bingobonus24.se erbjuder dig är alltid lagligt och du får inte använda det eller webbplatsen för olagliga aktiviteter. På grund av innehållet på vår webbplats måste du vara minst 18 år för att besöka den. Allt som vi erbjuder dig är endast i informationssyfte och du använder de på egen risk. Vi uppdaterar vår webbplats regelbundet men kan inte garantera att innehållet och tredje parts webbplatser alltid är helt uppdaterade. Vi är inte lagligt ansvariga för tredje parts webbplatser eller dess innehåll.

Bingobonus24.se’s ansvarsområde

Även om vi tar fullt lagligt ansvar för innehållet på vår webbplats ansvarar vi inte för någon skada på din person eller utrustning som kan vara till direkt följd av att du har felaktigt använt vår webbplats. Du som användare är skyldig att vidta rimliga åtgärder. Vi är dessutom inte ansvariga för följande:
  • Förlust av intäkter, försäljning eller goodwill
  • Användning av vår webbplats på felaktigt sätt
  • Personskador eller skador på egendom eller utrustning
  • Psykisk skada på grund av användande av vår webbplats
Områden som ej är vårt ansvar begränsas dock inte till ovanstående utan gäller allt där du som användare felaktigt använder vår webbplats.

Immateriella rättigheter

Vi på bingobonus24.se äger rättigheterna till det innehåll som finns på vår webbplats och som produceras av oss. Detta skyddas av upphovsrättslagen. Du får inte använda vår webbplats eller dess innehåll till kommersiellt syfte utan vårt tillstånd. Vi förbehåller oss rätten att när som neka dig åtkomst till vår webbplats om olagligheter uppstår. Du kan när som kräva att material som ej följer vårt reglemente eller är olagligt tas bort från webbplatsen. Vi förbehåller oss dock rätten att bedöma material som ej gäller ovanstående.

Virusskydd

Vi använder oss av de mest avancerade teknologiska antivirusmetoderna som finns tillgängliga på marknaden för att skydda dig som användare. Vi kan dock ej garantera ett skydd till 100 %. Du är därför skyldig att vidta åtgärder för att skydda din utrustning och data och vi tar ej ansvar för förlust av data eller skada på utrustning till följd av virus eller skadliga program. Detta gäller alla typer av utrustning. Vi ansvarar dessutom inte för tredje part eller innehåll på webbplatser som är kopplade till oss.

Externa källor

Vi använder oss av information och innehåll från externa källor och de är inte vårt ansvar. Vi har ingen kontroll över innehållet på webbplatser från tredje part. Var noga med att även verifiera deras villkor. Du får länka till vår webbplats om du äger länken och utan olagligt uppsåt. Vi har rätten att när som ta ned den länken utan att först meddela dig.
Våra villkor uppdateras regelbundet och du bör läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum.